Disclaimer

Algemeen

De informatie op de websites van de Martin Gaus Hondenscholen bv is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. De Martin Gaus Hondenscholen bv geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen via hondenscholen@martingaus.nl.

Aansprakelijkheid

De Martin Gaus Hondenscholen bv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de website van de Martin Gaus Hondenscholen bv, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de – tijdelijke – onmogelijkheid deze sites te kunnen raadplegen.

Bescherming persoonsgegevens

De aan de Martin Gaus Hondenscholen bv verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie of het aanmelden voor een cursus) worden door de Martin Gaus Hondenscholen bv opgeslagen. De Martin Gaus Hondenscholen bv gebruikt deze gegevens om belangstellenden op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen en om marktanalyses te maken. De gegevens worden niet gepubliceerd of voor derden toegankelijk gemaakt. Indien verdere informatie niet gewenst is, stuur dan een e-mail met de persoonsgegevens naar hondenscholen@martingaus.nl.

Externe links

De website van de Martin Gaus Hondenscholen bv bevat externe links. Deze zijn als service voor de bezoeker opgenomen. De Martin Gaus Hondenscholen bv is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s en logo’s op de websites van de Martin Gaus Hondenscholen bv berust bij de Martin Gaus Hondenscholen bv en mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Martin Gaus Hondenscholen bv worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

Bij het plaatsen van content op de website van de Martin Gaus Hondenscholen bv is op zo zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de http://www.ivir.nl/wetten/nl/auteurswet_01_04_2006.htmlAuteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met:

 

Martin Gaus Hondenscholen bv

Bronsweg 11

8211 AL Lelystad

E-mail: hondenscholen@martingaus.nl

 

Portret

Bent u herkenbaar in beeld gebracht op deze website, en stelt u daar geen prijs (meer) op, neem dan contact via bovenstaand adres.